G.Jeglinskas pristatė prezidento rinkimų programą: išskirtinis dėmesys Lietuvos saugumui 

G.Jeglinskas pristatė prezidento rinkimų programą: išskirtinis dėmesys Lietuvos saugumui 

Vasario 26 d. Vilniuje kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus Giedrimas Jeglinskas pristatė rinkimų programą ir saugios Lietuvos viziją, kurią kviečia palaikyti visus saugios ir klestinčios Lietuvos ateitimi tikinčius Lietuvos žmones.

Anot G. Jeglinsko, Lietuvos saugumas – pamatas, suteikiantis galimybę kurti socialiai teisingą, politiškai ir ekonomiškai stabilią Lietuvą, kurioje svarbus kiekvienas žmogus. Kaip teigia kandidatas į prezidentus, norint užtikrinti šalies saugumą, būtinas tiek visuomenės susitelkimas, tiek politinis sutarimas strateginiais šalies klausimais.

G. Jeglinsko programa paremta penkiomis strateginėmis kryptimis, į kurias būtina investuoti visus reikiamus išteklius: lyderyste saugumo srityje su aiškiais prioritetais ir efektyvia gynybos strategija; kryptinga ne asmeniniais, o Lietuvos interesais grįsta užsienio politika; technologiškai pažangia ekonomika; visuomenės vienybe ir susitelkimu; globaliems iššūkiams pasirengusiu žmogumi.

Lietuvai reikia ne formalaus statisto, o lyderio ir ginkluotųjų pajėgų vado

„Prezidento programos įgyvendinimo sėkmė reali tiek, kiek jis geba sutelkti ne tik visuomenę, bet ir Seimą, Vyriausybę. Dar kadencijos pradžioje dabartinio prezidento pažadai dirbti su visais, telkti šalį, didinti pasitikėjimą šalies institucijomis subliuško dėl tuščių ambicijų ir rietenų, kurios kiekvienais metais darė vis daugiau žalos ne tik šalies viduje, bet ir už jos ribų. Tokia situacija tik gilina visuomenės ir partnerių nepasitikėjimą Lietuva“, – teigia kandidatas į prezidentus G. Jeglinskas.

Anot G. Jeglinsko, šiandien Lietuvai ir jos žmonėms reikia ne formalaus statisto, užimančio prezidento pareigas, bet tikro lyderio ir vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, kurio pagrindinė užduotis – ryžtingai imtis lyderystės, kad būtų užtikrintas šalies ir jos piliečių saugumas. Reikia prezidento, turinčio patirties ir gebėjimų ginti šalies ir žmonių interesus visame pasaulyje.

Anot Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko Sauliaus Skvernelio, G. Jeglinsko patirtis NATO vadovybėje, finansų sektoriuje formuojant sprendimus tarptautinėse derybose, darbas Lietuvos kariuomenėje ir Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje šiandien jį išskiria iš kitų kandidatų ir tampa privalumu bei būtina lyderystės sąlyga akistatoje su išaugusiomis išorės grėsmėmis.

„Kandidato į prezidentus Giedrimo Jeglinsko asmeninės savybės, patirtis NATO, kur visi sprendimai priimami tik pasiekus bendrą sutarimą, šiandien leidžia tvirtai sakyti, kad šis kandidatas atneša vakarietišką sutarimo kultūrą ir praktiką į Lietuvos politiką, kuri grėsmių akivaizdoje reikalinga telkiant visuomenę ir politikus šalies saugumui užtikrinti“, – teigia S. Skvernelis.

Lietuva – saugiausia vieta žemėje

Didžiausią dėmesį, pristatydamas prezidento rinkimų kampaniją ir saugios Lietuvos viziją, G. Jeglinskas skiria šalies saugumui.

„Lietuva gali ir privalo tapti saugiausia vieta žemėje. Tai pasiekti galime kurdami pažangiausią kariuomenę regione, aprūpindami ją moderniomis atsargomis, užtikrindami NATO sąjungininkų buvimą Lietuvoje ir stiprindami visuomenės vienybę bei atsparumą. Šiandien Lietuvai reikia prezidento lyderystės aiškiai išskiriant prioritetus saugumo srityje. Tik turėdami ir aiškiai pristatydami prioritetais grįstą šalies saugumo strategiją, galime užsitikrinti jos palaikymą, kuris svarbus norint atgrasyti priešą“, – tvirtina G. Jeglinskas.

Suvalkų koridoriaus saugumas

Buvusio NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojo ir krašto apsaugos viceministro G. Jeglinsko teigimu, šiandien šalies gynybos ašis turi būti ne tankai, o iki 2026 m. integruota oro gynyba su Baltijos šalimis ir Lenkija, uždengiant dangų ir užtikrinant šalies piliečių saugumą. Taip pat, anot G. Jeglinsko, ne mažiau svarbūs šalies saugumo dėmenys – investicijos į karį ir Lietuvos kariuomenės stiprinimą, visavertė Lietuvos kariuomenės divizija su visais reikiamais paramos elementais, daugiau užsienio sąjungininkų Lietuvoje, Suvalkų koridorių paverčiant laisvo karinio mobilumo zona.

„Vokiečių brigados integracija į Lietuvos ir NATO gynybinius planus turi būti užtikrinta per dvejus metus. Suvalkų koridorius turi tapti laisvo karinio mobilumo zona. Šioje teritorijoje turi būti sukurtas G-PLUS (angl. Germany, Poland, Lithuania, USA) priešo atgrasymo formatas, kuriame keturios NATO sąjungininkės – Vokietija, Lenkija, Lietuva ir JAV turės teisę telkti karines pajėgas, manevruoti, vykdyti pratybas ir tokiu būdu atgrasyti bet kokią galimą Rusijos ir Baltarusijos agresiją prieš Lietuvą ir kitas demokratijas“, – šalies saugumo prioritetus vardija G. Jeglinskas.

Svarbus ekonominis ir socialinis saugumas

Kandidato į prezidentus G. Jeglinsko teigimu, šalies saugumas užtikrinamas ne tik ginklais. Ne mažiau svarbu tvari ir technologiškai pažangi ekonomika, sudaranti sąlygas efektyviai investuoti į gynybos pajėgumus ir energetinę nepriklausomybę.

„Šalies saugumas privalo būti kuriamas laiku identifikuojant ir užtikrinant efektyvų technologinį progresą bei išnaudojant jo galimybes vystant tvarią ekonomiką, energetinę nepriklausomybę, įsivertinant dirbtinio intelekto rizikas ir galimybes šalies ekonomikai. Valstybė privalo įgalinti ekonominės veiklos procesus šalyje per investicijas bei dalies rizikos prisiėmimą. Esame maža rinka, todėl valstybinių rinkos priežiūros institucijų veikla turi padėti gyventojams, o ne kurti dirbtines biurokratines kliūtis. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir eksportas turi būti paremtas nauda gyventojams, ekonomikos plėtra skatinama išnaudojant Lietuvos oro uostų, uostų potencialą, telkiant valstybės, savivaldos, verslo ir bendruomenių resursus“, – teigia. G. Jeglinskas.

Būtinas proveržis sveikatos ir švietimo srityse

Šalies žmonių saugumas turi būti užtikrinamas ir Lietuvos švietimo bei sveikatos sektoriuose. Anot kandidato į prezidentus G. Jeglinsko, tai turi būti  prioritetu ne valdžios institucijų programose, o realiame gyvenime.

„Sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos kokybę turime vertinti ne biudžeto eilutėse viską optimizuodami ir tai pateikdami kaip laimėjimą, o realiai įsivertindami, kaip sveikatos apsauga ar švietimas atliepia pažeidžiamiausių visuomenės narių poreikius“, – pabrėžia kandidatas į prezidentus.

Taip pat, įsitikinęs G. Jeglinskas, išsilavinęs ir globaliems iššūkiams pasirengęs žmogus – valstybės klestėjimo pagrindas.

„Gana kalbėti apie būtinybę padaryti proveržį švietime, lyg tai būtų utopija ar kažkoks prestižas. Tai valstybės garbės ir išlikimo klausimas. Savo konkurencinį pranašumą pademonstruoti globaliame pasaulyje galime tik investuodami į žmogų. Kaip ir saugumo, taip ir švietimo srityje turime aiškiai išskirti prioritetus, tik tada galėsime pagrįsti, kur ir kam yra leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, kaip tikslingai jie panaudojami. Turime didžiulį potencialą, bet vis dar neišmokome jo įgalinti“, – teigia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas į prezidentus G. Jeglinskas.

Pasak jo, vieningumas ir susitelkimas vardan šalies ir žmonių saugumo turi prasidėti nuo visų valstybės valdžių bendradarbiavimo ir susitelkimo bendriems tikslams: „Tik kurdami dialogą tarp šalies lyderių, institucijų ir telkdami visuomenę, galime sukurti saugią socialinę, ekonominę aplinką Lietuvos žmonėms dirbti. Asmeniškai sieksiu dialogo ir susitarimo tarp valdžių ir telksiu visuomenę skatindamas joje pakantumą, pagarbą kiekvienam žmogui, jo teisėms ir laisvėms.“

Pasidalinkite:

Kitos naujienos

Kitos naujienos

2024-04-16

-

Jau 20 metų esame saugūs kaip niekad. Ko trūksta?

Nors šiandien daug kalbama apie rizikas regiono saugumui Lietuva per visą savo istoriją nebuvo tokia saugi kaip dabar kai mūsų valstybingumą ir piliečių

2024-03-04

-

Rusija gal palauks, kol Vilnius pasistatys stadioną?

Nesiliaujanti diskusija apie tai iš kur imti daugiau pinigų gynybai turi vieną keistą savybę kai kurie jos dalyviai įsivaizduoja kad visuomenė privalo sunešti

Prisijunk prie mano komandos!

Prisijunk prie mano komandos!

Tapk savanoriu!
Padėk tiesti kelią į saugesnę ir stipresnę Lietuvą!
Search
Close this search box.